Innkalling til årsmøte i Klæbu Bryteklubb 2020
Det innkalles herved til årsmøte for 2020 i Klæbu Bryteklubb.
Årsmøtet avholdes 11 Juni kl. 18.00 i Klæbuhallen.
Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 3 Juni til bryteklubb@gmail.com
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via på klubbens side på facebook.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Klæbu Bryteklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Klæbu Bryteklubb.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet eller innmelding kontaktes styret på e-postadressen:
bryteklubb@gmail.com